Τα νέα μας

Το κόστος της άνοιας στη χώρα μας

Η μοναδική μέχρι σήμερα μελέτη οικονομικού κόστους της νόσου του Alzheimer στη χώρα μας, η οποία βασίστηκε σε συνεντεύξεις των ίδιων των φροντιστών των ασθενών, πραγματοποιήθηκε από τους Καϊτελίδου και συν. Στον Νέστορα είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε στη μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στα 2 Κέντρα Ημέρας μας. Το συνολικό ετήσιο κόστος της νόσου εκτιμήθηκε σε…
Read more