Επιστημονικό και οργανωτικό έργο

Ο ψυχίατρος Αντώνης Μούγιας, ως Επιστημονικά Υπεύθυνος της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας “Ο Νέστωρ” (nstr.gr) έχει αναπτύξει πολλά προγράμματα για ασθενείς με άνοια και τους φροντιστές τους. Πιο συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνος ως Αλτσχαιμερ γιατρός για:

 • τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων του κέντρου Alzheimer και των ομάδων εργοθεραπείας (ημερήσιας απασχόλησης)
 • την κλινική βραχείας νοσηλείας
 • το ετήσιο σεμινάριο Ψυχογηριατρικής: πρόκειται για ετήσιο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε 15 ιατρούς και επαγγελματίες υγείας
 • το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και μελετών από τον “Νέστωρ”

Ως Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (ΕΓΓΕ, gerontology.gr) οργανώνει το έργο της εταιρείας, συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου της εταιρείας και συντονίζει τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει η ΕΓΓΕ.

Ενδεικτικά, μερικές μελέτες στις οποίες έχει συμμετάσχει (συνήθως ως πρώτος μελετητής):

 • Messinis L, O’Donovan MR, Molloy DW, Mougias A, Nasios AG, Papathanasopoulos P, Ntoskou A, O’Caoimh R. Comparison of the Greek Version of the Quick Mild Cognitive Impairment Screen and Standardised Mini-Mental State Examination. Arch Clin Neuropsychol. 2020
 • Mougias A, Christidi F, Kaldi M, Kerossi MI, Athanasouli P, Politis A. Mini-Mental State Examination: Greek Normative Data Stratified by Age and Education in a Large Sample of 925 Community-Dwelling Healthy Participants. Adv Exp Med Biol. 2020;1196:93-102.
 • Mougias A, Christidi F, Synetou M, Kotrotsou I, Valkimadi P, Politis A. Differential Effect of Demographics, Processing Speed, and Depression on Cognitive Function in 755 Non-demented Community-dwelling Elderly Individuals. Cogn Behav Neurol. 2019
 • Mougias AA, Christidi F, Kontogianni E, Skaltsounaki E, Politis A, Politis A. Patient- and Caregiver-Related Factors Associated with Caregiver Assessed Global Deterioration Scale Scoring in Demented Patients. Curr Gerontol Geriatr Res. 2018
 • Mougias AA, Christidi F, Kiosterakis G, Messinis L, Politis A. Dealing with severe dementia in clinical practice: A validity and reliability study of Severe Mini-Mental State Examination in Greek population. Int J Geriatr Psychiatry. 2018
 • Antonis Mougias, I. Kotrotsou, V. Baltagianni, Athanasios Mougias Clients’ profile in the first Greek specialized memory clinic. 10th Annual Meeting of the International College of Geriatric Psychoneuropharmacology, 2010
 • Antonis Mougias, Politis A., Mougias A., Lyketsos C.G., Mavreas V., Lyketsos C.G.,, Athanasios Mougias, Mavreas V. Is it important who rates depression in dementia?. 10th Annual Meeting of the International College of Geriatric Psychoneuropharmacology, 2010
 • Antonis Mougias, Politis AA, Lyketsos CG, Mavreas V. Quality of life in dementia patients in Athens, Greece: predictive factors and the role of caregiver-related factors. International Psychogeriatrics, 2011;23(3):395-403
 • Antonis Mougias, Αthanasios Mougias. Clinical picture of most common dementia syndromes. Iatriki, 2012
 • Καϊτελίδου, Δ., Καλογεροπούλου Μ., Μούγιας Α. και συν. (2013) Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της νόσου Alzheimer στην Ελλάδα: πιλοτική μελέτη. Νοσηλεία και έρευνα, 35: 72-82

αλτσχαιμερ γιατρός