Τι είναι η άνοια

Άνοια είναι ένα επίκτητο κλινικό σύνδρομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από έκπτωση στη μνήμη, έκπτωση σε άλλες ανώτερες λειτουργίες και είναι αρκετά σοβαρό ώστε να δημιουργήσει έκπτωση σε σχέση με προηγούμενο επίπεδο λειτουργικότητας. Τα παραπάνω δεν οφείλονται σε παραλήρημα ή άλλες παθολογικές καταστάσεις.

Διαγνωστικά κριτήρια ανοϊκής διαταραχής κατά DSM-IV1.Α. Ανάπτυξη πολλαπλών νοητικών ελλειμμάτων που χαρακτηρίζεται από:Α1 Έκπτωση μνήμης.Α2 Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: α) αφασία β) απραξία, γ) αγνωσία,δ)  κατασκευαστική δυσχέρεια.

Β. Τα παραπάνω ελλείμματα προκαλούν σημαντική έκπτωση της επαγγελματικής και κοινωνικής λειτουργικότητας και σηματοδοτούν έκπτωση από το προηγούμενο επίπεδο λειτουργικότητας

Γ. Τα γνωστικά ελλείμματα δεν οφείλονται σε παραλήρημα ή άλλες παθολογικές καταστάσεις