Πόσο συχνή είναι η άνοια;

Αν και πολλοί πιστεύουν πως η άνοια είναι μια κατάσταση της εποχής μας και μόνο, αυτό δεν είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα, η άνοια είναι όσο παλιά και το ανθρώπινο είδος. Από το 2000 π.Χ. οι Αιγύπτιοι ανέφεραν πως το γήρας μπορεί να συνοδεύεται από διαταραχή της μνήμης.  Ο Σόλωνας αναφέρει στα κείμενα του πως η κρίση μπορεί να επηρεαστεί από την ηλικία και αργότερα ο Ιπποκράτης αναφέρει πως οι χρόνιες γνωστικές διαταραχές μπορεί να οφείλονται είτε σε εγκεφαλική δυσλειτουργία, είτε σε διαταραχές άλλων οργάνων του σώματος.

Αυτό, όμως, που είναι αλήθεια είναι πως ο αριθμός των ασθενών με άνοια έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης. Ο επιπολασμός της άνοιας μετά τα 60 διπλασιάζεται ανά πενταετία περίπου. Αυτό σημαίνει πως από τους 100 ανθρώπους που είναι 65 ετών, ο ένας κατά μέσο όρο πάσχει από άνοια. Από τους 100 ανθρώπους που είναι 95 ετών, περίπου οι 40 έχουν άνοια.

Σε απόλυτα νούμερα, η Eurodem υπολογίζει πως στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 140.000 ασθενείς με άνοια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πραγματικές επιδημιολογικές μελέτες στη χώρα μας και ο αριθμός αυτός προκύπτει εφαρμόζοντας αναλογικά στον Ελληνικό πληθυσμό μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό. Παγκοσμίως, τα νούμερα τρομάζουν: Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 25 εκατομμύρια ασθενείς με άνοια. Ο αριθμός αυτός αναμένεται σε 50 χρόνια να αυξηθεί στα 104 εκατομμύρια, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού των λιγότερα αναπτυγμένων χωρών, όπου οι ασθενείς με άνοια θα αυξηθούν από τα 13 στα 84 εκατομμύρια. Το συνολικό κόστος της άνοιας για το αμερικανικό σύστημα υγείας ξεπερνάει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι η τρίτη πιο δαπανηρή νόσο μετά τις καρδιακές παθήσεις και τον καρκίνο.