Διαταραχή πανικού

Η διαταραχή πανικού χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση κρίσεων πανικού, δηλαδή επεισοδίων έντονου άγχους και σωματικών εκδηλώσεων, τα οποία εκλύονται αυθόρμητα και αιφνίδια και διαρκούν συνήθως λίγα λεπτά.

Τα συμπτώματα των κρίσεων πανικού είναι:

-Πόνος στο στήθος, αίσθημα πνιγμού

-Ζάλη, αίσθημα παλμών και αίσθημα λιποθυμίας

-Τρόμος, εφίδρωση, ρίγος, εξάψεις

-Ναυτία

-Φόβος θανάτου ή τρέλας

Οι ασθενείς συνήθως καταφεύγουν στα επείγοντα νοσοκομείων και σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, πριν το γραφείο ενός ψυχιάτρου.

Σε μια πρόσφατη μελέτη κόστους-οφέλους από τους Van Apeldoorn FJ και συν (2014), η γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία (ΓΣΘ) είχε τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την φαρμακοθεραπεία με SSRI’s ή τον συνδυασμό φαρμάκων και ΓΣΘ στις κρίσεις πανικού.