Τι είναι η κατάθλιψη

depression1

Η κατάθλιψη είναι μια από τις πιο συχνές ψυχιατρικές νόσους και υπολογίζεται πως σε μερικά χρόνια θα είναι η σημαντικότερη αιτία αναπηρίας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Από κατάθλιψη πάσχει περίπου το 10% των γυναικών και το 5% των ανδρών, ενώ υπολογίζεται πως το  15% των ανθρώπων στις ανεπτυγμένες χώρες (11% στις πιο φτωχές) θα παρουσιάσουν κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Συμπτώματα

Τα δύο βασικά συμπτώματα της κατάθλιψης είναι η πεσμένη διάθεση (θλίψη, στενοχώρια, καταθλιπτικό συναίσθημα) και η μείωση του ενδιαφέροντος (ή η αδυναμία άντλησης ευχαρίστησης) σε δραστηριότητες της καθημερινότητας. Άλλα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι η εύκολη κόπωση, η αϋπνία (ή η υπερυπνία), η μείωση της όρεξης για φαγητό (ή σπανιότερα η αύξηση της όρεξης), η ευερεθιστότητα (ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους), οι ιδέες αυτομομφής και αναξιότητας και οι σκέψεις θανάτου.

depression2

Θεραπεία

Η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη σε ειδικό. Η φαρμακευτική θεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική στην κατάθλιψη και ιδιαίτερα ασφαλής. Το ίδιο αποτελεσματική είναι και η γνωσιακή ψυχοθεραπεία, η οποία συχνά συνδυάζεται με φαρμακευτική αγωγή. Ανεξάρτητα από τον τρόπο αντιμετώπισης, η κατάθλιψη θεραπεύεται και η καθημερινότητα του ατόμου βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό.