Η νόσος του Alzheimer

Η νόσος του Alzheimer αποτελεί τη συχνότερη αιτία άνοιας και είναι υπεύθυνη για περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις άνοιας.

Τα συμπτώματα της ήπιας νόσου του Alzheimer

Στους περισσότερους ασθενείς με νόσο του Alzheimer η εκμάθηση και η πρόσφατη μνήμη πλήττονται πρώτα. Εκτός από το πρόβλημα στην άμεση μνήμη, μια σειρά άλλων συμπτωμάτων συμβαίνουν στα αρχικά στάδια της νόσου. Μάλιστα, διαταραχές στη συγκέντρωση και μη γνωσιακά συμπτώματα (όπως κατάθλιψη ή απάθεια) μπορεί να προηγούνται της εκδήλωσης διαταραχών στη μνήμη αλλά γίνονται πιο δύσκολα αντιληπτά από το οικογενειακό περιβάλλον και είναι μη ειδικά συμπτώματα. Σε ορισμένους, αφασικά συμπτώματα (δυσκολία στην εύρεση της κατάλληλης λέξης) και οπτικοχωρικά ελλείμματα παρουσιάζονται πρώτα. Καθώς η νόσος προχωρά, διαταραχές σε άλλες ανώτερες λειτουργίες παρουσιάζονται, όπως στην κρίση, το σχεδιασμό και την οργάνωση.

Στα αρχικά στάδια της νόσου η έκπτωση στη λειτουργικότητα είναι μικρή και οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να ζουν μόνοι. Χρειάζεται όμως ένα υποστηρικτικό δίκτυο, σε οργανωτικά κυρίως ζητήματα, προκειμένου να μείνουν όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται ανεξάρτητοι.

 

Τα συμπτώματα της μέτριας νόσου του Alzheimer

Στην μέτρια άνοια οι ασθενείς φαίνεται να ζουν στο παρελθόν, λόγω της σοβαρής διαταραχής της πρόσφατης μνήμης. Ξεχνάνε τα πρόσφατα γεγονότα, ακόμα και αν αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους ίδιους. Επιπλέον, ο λογικός σχεδιασμός, η κρίση και η οργάνωση πλήττονται σοβαρά. Γλωσσικές δυσκολίες, απραξία και προσωποαγνωσία δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα (παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, απάθεια, επιθετικότητα, περιπλάνηση κ.λπ.) γίνονται συχνότερα στη μέτρια άνοια, σε σχέση με την ήπια. .Όλα τα παραπάνω συμπτώματα προκαλούν στους ασθενείς σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινότητα.

Τα συμπτώματα της σοβαρής νόσου του Alzheimer

Στη σοβαρή άνοια όλες οι γνωστικές λειτουργίες είναι σοβαρά διαταραγμένες. Οι ασθενείς είναι απαθείς και μπορεί να παρουσιάζουν στερεότυπη κινητική συμπεριφορά. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις βασικές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το πλύσιμο, η μετακίνηση και το φαγητό. Η φροντίδα είναι πλέον νοσηλευτική και περιπλέκεται από δυσκολίες στην κατάποση και τη βάδιση και διαταραχές στη συμπεριφορά.

Διαβάστε περισσότερα για τη νόσο του Alzheimer εδώ

Alzheimer

Alzheimer