Δημοσίευση μελέτης με θέμα: Dealing with severe dementia in clinical practice: A validity and reliability study of Severe Mini-Mental State Examination in Greek population.

Στο περιοδικό International Journal of Geriatric Psychiatry δημοσιεύθηκε μια νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Alzheimer της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας “Ο Νέστωρ” με τίτλο Dealing with severe dementia in clinical practice: A validity and reliability study of Severe Mini-Mental State Examination in Greek population.

Αφορά τη στάθμιση και χρησιμοποίηση στον Ελληνικό πληθυσμό της κλίμακας Severe Mini Mental State Examination. Η κλίμακα μπορεί να ανιχνεύσει μεταβολές στην νοητική κατάσταση ακόμα και σε σοβαρά στάδια  της νόσου, όπου το MMSE δεν μπορεί να ανιχνεύσει παρόμοιες μεταβολές (floor effect).

No Comments Yet.

Leave a comment

Μούγιας σοβαρή άνοια Severe Mini mental state examination